Lagerhållning

Lagerhallning

Lager för alla behov
Oavsett hur stort ditt företags behov av lager är, har vi ytan. Idag har vi en lagerkapacitet på omkring 50 000 m2 och med kunder som lagrar allt från 100 m2 och upp till 10 000 m2. Våra lager- och hanteringslösningar är kundanpassade och spänner över en mängd olika branscher, allt från möbler till produkter inom dagligvaruhandel, zoo-fackhandel och snabbrörligt gods för internetbutiker. Utifrån ert företags behov och era varor väljer vi tillsammans en lämplig lageryta för det gods ni vill lagra.

Lager för längre eller kortare perioder
Har ni behov av lager under längre tid, eller bara under en kortare? Oavsett behov kan vi hjälpa. De flesta av våra kunder väljer att ha sina lager hos oss under en längre tid, men vi kan även hjälpa er om ni har tillfällig platsbrist på ert befintliga lager.  

Låga kostnader
Eftersom våra lager ligger på mindre ort kan vi erbjuda låga kostnader för lagerhyra. Låga kostnader, flexibel prissättning och personlig service gör att även kunder från Stockholm, Malmö och Helsingborg med omnejd har valt oss som sin logistikpartner. 

Nära till hamn
Våra lager är placerade knappa två mil norr om Hässleholm i norra Skåne med huvudlager i Bjärnum. Såväl Malmö hamn, Åhus hamn och Helsingborgs hamn är inom tio mils avstånd från våra lager och vi hjälper flera av våra kunder att dra sina containrar från hamn till våra lager. Därifrån transporterar vi sedan ut godset till hela landet. 

 

Web_TS_VT_Image_4aWeb_TS_VT_Image_4a

Hantering

Lagerhallning

Se nedan för ett exempel på hur det kan se ut när vi har ansvaret för hela logistikkedjan.

Hantering efter ert behov
Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda lösningar för just ert behov, gällande lagerhållning och hantering. Utifrån varje kunds önskemål ser vi till att hitta ett upplägg som passar er situation. Priset är flexibelt beroende på typ av vara, dess storlek m.m. och tillsammans ser vi till att finna den bästa hanteringen för era varor. 

Personlig service – effektiv hantering
Vår strävan är att ständigt förenkla för er och ett led i detta är att mötas av samma kontaktperson varje gång. Som kund hos Transportsektionen får ni en person som ansvarar för ert lager och som ni sedan har direktkontakt med. Fördelarna blir många med en medarbetare som har personligt engagemang i just er lagersituation och i era transporter. En medarbetare som löser era logistikproblem och skapar nya möjligheter för ert företag. Genom personlig service kan vi erbjuda er kortare ledtid och effektivare hantering. Vår målsättning är att detta ska leda till en långvarig relation mellan oss.

Stor variation på varor
Möbler, inredningsartiklar, livsmedel och djurartiklar. Listan över vad vi lagerhåller och hanterar kan göras lång. Vi har lång erfarenhet av att hantera gods i många olika branscher och vi ser inga begränsningar på varor som ni kan lagra hos oss.

Från leverantör till slutkund
Vi hanterar gärna ert gods hela vägen från leverantör till slutkund. Många av våra kunder har valt att lägga all sin logistik till oss så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Här är ett exempel på hur det kan se ut när vi har ansvaret för hela logistikkedjan.

Packning och displaypallar
Behöver ni paketera om, sortera eller märka varor? Vi hjälper er och tar även fram packmaterial om ni behöver. Vi gör även displaypallar och tar fram emballage till det.


 

Inrikes transporter
Vi har ett starkt samarbete med de ledande transportörerna i Sverige men också med de mindre lokala transportörerna för flexibilitet gentemot dig som kund. Som kund hos oss får ni använda våra fraktavtal och på så sätt tror vi att vi kan sänka era fraktkostnader. Vi hjälper er med transporter oavsett om det gäller paket, stycke, pallar eller hela bilar. Oavsett vilka varor ni vill frakta och hur stor volym ni har på ert gods ser vi inga begränsningar. Mottagaren kan vara både ett företag eller en privatperson.

Ingen transport är för stor eller för liten!

 

Web_TS_VT_Image_5bWeb_TS_VT_Image_5b

Import / Export

Lagerhallning

Norden
Flertalet av våra kunder ökar sin försäljning i de nordiska länderna och från våra lager servar vi även dessa marknader. Vi har bra avtal med transportörer för gods till Danmark, Norge och Finland.

Europa
Merparten av våra kunder har lagt en del av sin verksamhet utanför Sverige och vi ser därför en ständig ökning av gods för import. Vi samarbetar med de etablerade transportörerna och speditörerna runt om i Europa och erbjuder heltäckande vägtransporter inom Europa.

Övriga Världen
Likaså samarbetar vi med flera ledande aktörer när det gäller sjötransporter. Genom stora volymer av import kan vi erbjuda er konkurrenskraftiga priser både på land-, sjö- och flygtransporter oavsett var i världen du vill skicka.