Välkommen till
Transportsektionen!

En komplett logistikpartner

Transportsektionen är företaget som arbetar med tredjepartslogistik. Med egna lagerlokaler och genom nära samarbete med både större och mindre transportörer kan vi erbjuda totallösningar åt våra kunder. Många av våra kunder har valt att fokusera på sin kärnkompetens och för att klara detta har de valt att överlåta sin totala logistik åt oss. Vi har idag både stora och mindre kunder som lagt sin lagerhållning, hantering och distribution till oss.

Personligt engagemang

I närmare 50 år har vi förfinat vår verksamhet och vår långa branscherfarenhet gör att kompetensen är hög bland våra medarbetare. Genom flexibelt arbete tillgodoser vi våra kunders önskemål och alltid med hög service och kvalité i fokus. Vi arbetar utpräglat kundorienterat och där du som kund möts av samma kontaktperson varje gång. En medarbetare med ett personligt engagemang i just din lagersituation och i dina transporter. På så sätt hoppas vi kunna förenkla och korta ned ledtiderna för våra kunder.

 

Historik

Transportsektionen startades 1967 av ett antal möbelföretag från Bjärnum med syftet att under ett samlat namn förhandla sig till bättre priser på sina frakter. Tanken var att företagens totala volym skulle ligga till grund för en bättre prissättning än vad var och ett av företagen skulle kunna förhandla upp var för sig. Samma vision gäller än i dag för alla våra kunder.

 

Vår affärsidé är att erbjuda varje kund, stor som liten, logistiktjänster med kundanpassade lager-, transport- och hanteringslösningar till konkurrenskraftiga priser och med ett personligt engagemang från ett geografiskt attraktivt utgångsläge.

Miljö-, livsmedelssäkerhet- och kvalitetspolicy
Transportsektionen Sverige AB erbjuder lagerförvaring för alla behov och arbetar aktivt mot kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 22000. Detta gör vi genom att i minsta mån belasta vår miljö samtidigt som vi ständigt arbetar för att höja vår kvalitet.
-Vi strävar efter att ha nöjda kunder och uppfylla våra kunders krav och önskemål genom att ha en hög leveranssäkerhet och en god kvalitet på våra tjänster samtidigt som vår verksamhet ska ge minsta möjliga miljöpåverkan.
- Vi uppfyller gällande lagstiftning, författningskrav samt bindande krav.
- Vi på Transportsektionen arbetar aktivt för en ständig förbättring av vårt miljö, livsmedel- och kvalitetsledningssystem. Arbetet är en integrerad del i vår verksamhet
- Vi strävar efter att få en bättre kretsloppsanpassning, minska energiåtgången, avfallsmängden och förebygga föroreningar så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
- Vårt miljö, livsmedel- och kvalitetsarbete skall regelbundet revideras, och redovisas öppet för samtliga berörda.

 

“Vi vill vara den självklara logistikpartnern till våra kunder och fortsätta utvecklas i samarbete med dem.”

Peter Jansson, VD